AUTOMATYZACJA PROCEDUR AUDYTOWYCH

Zaoszczędzisz nawet 20 godzin na zeleceniu!

Dostępne już od grudnia 2017!

AUDYT

Raporty excelowe dedykowane dla biegłych rewidentów usprawniające najbardziej żmudne procedury audytowe.

Na podstawie plików JPK VAT i JPK WB, analityki rozrachunków oraz wybranych pozycji przychodów oferujemy wsparcie przy następujących procedurach:

 1. Opcje potwierdzania sald rozrachunków:

    i. potwierdzenie należności/zobowiązań na koniec roku

  Raport pokazujący płatności na poszczególnych kontrahentach po dniu bilansowym.

  Pobierz przykładowy raport

    ii. wcześniejsze potwierdzenie rozrachunków

  Zarówno dla należności jak i zobowiązań prześledzimy faktury oraz płatności do dnia bilansowego wychodząc na saldo rozrachunków z bilansu zamknięcia.

  Pobierz przykładowy raport
 2. Potwierdzenie bilansu otwarcia rozrachunków

  Korygując bilans zamknięcia o faktury wystawione / otrzymane w ciągu roku oraz o płatności prezentujemy bilans otwarcia interesujących nas kontrahentów.
 3. Cut off

  Raport przedstawiający płatności oraz faktury wystawione i otrzymane po dniu bilansowym.

  Pobierz przykładowy raport
 4. Weryfikacja faktur korygujących wystawionych po dniu bilansowym

  Raport pokazujący faktury korygujące sprzedaż po dniu bilansowym z podziałem na te uwzględnione w bilansie zamknięcia i pozostałe.

  Pobierz przykładowy raport
 5. Zdarzenia po dniu bilansowym

  Raport prezentujący analizę danych z kolejnego roku obrotowego - analizę przepływów pieniężnych w podziale na kontrahentów, zestawienie faktur zakupu i sprzedaży oraz przelewy o wartościach przekraczających zadaną kwotę.

  Pobierz przykładowy raport
 6. Nabycia środków trwałych w ciągu roku

  Informacja o fakturach zakupu środków trwałych w ciągu roku.

  Pobierz przykładowy raport
 7. Płatności podatków w ciągu roku

  Zestawienie przedstawiające płatności podatków (CIT, PIT, ZUS i VAT) w ciągu roku – kwoty i daty płatności.

  Pobierz przykładowy raport
 8. Weryfikacja pozycji przychodów

  Automatyczne parowanie faktur z płatnościami umożliwi Ci sprawdzenie bardzo wielu pozycji w krótkim czasie.

  Pobierz przykładowy raport

Skontaktuj się z nami

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu

kontakt@zweryfikujfirme.pl